Ezgi/Marş Geleneğimizde Filistin ve Kudüs

12.05.2021
662
A+
A-
Ezgi/Marş Geleneğimizde Filistin ve Kudüs

Her direnişin bir şarkısı vardır. O şarkılar göğü çınlatan özgürlük ve umut çığlıklarıdır. Yeryüzünü aydınlatan meşalelerdir. Filistin direnişinin de birçok şarkısı vardır. Kimi zaman işgalciye hücum ederken söylenir, kimi zaman bir şehidin ardından söylenir.

 Filistin direnişi hakkında Türkiye’de birçok kesim şarkılar söylemiş. Bu yazıda İslamcı çizgide müzik yapan sanatçıların söylemiş olduğu Filistin ezgi ve marşlarına değineceğim. Filistin direnişi için epik müzik ve duygusal müzik türünde birçok eser yapılmış.

Türkiye’de müslümanların varoluş mücadelesi olarak görülen ve özgün bir ruha sahip olan ezgi, marş kültürünün dünya müslümanlarına bigane kalması düşünülemezdi. Dolayısıyla ümmet coğrafyası için birçok eser ortaya konmuştur.

Filistin için ezgi, marş söyleyenlerin hepsini burada zikretmem çok mümkün değil. Bu yazıda, Adil Avaz, Taner Yüncüoğlu, Ömer Karaoğlu, Hakan Aykut, Abdulbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Grup Genç, Grup Yürüyüş, Grup Kıyam, Grup Aksiyon gibi isimlere değineceğim.

Adil Avaz Müziğinde Filistin

 Adil Avaz  kendine özgü tarzıyla dikkatleri çekiyor. 28 Şubat, Filistin, Şehitler gibi birçok meselede eser vermiştir. Daha çok telkin ve umut aşılayan bir tavrı vardır. ‘‘Koşun Çocuklar Koşun‘‘ ve  ‘‘İntifada‘‘ isimli eserlerinde Filistin’e değinmiştir. Koşun Çocuklar Koşun isimli eserinden birkaç sözü okuyalım: ‘‘Önce bayram namazı/El Aksa Mescidinde/Sonra şenliğe koşun/Şu gaza şeridinde/Belki kopar kafanız kollarınız kırılır/O berrak kanınızla göğe islam yazılır‘‘ bir diğer eseri İntifada’ya bakalım: ‘‘On birinde akıncılar/Hakkı hakim kılmak için ölür Ayşe ölür yasin/İntifada intifada selam sana şanlı kavga/Koş anne koş Yavrun yerde/Al sancağı sıra sende/El-aksa‘nın eteğinde ateş barut kan bir yerde/Filistindeki meşale sayhalanır tüm aleme/İntifada İntifada selam sana şanlı kavga‘‘

Taner Yüncüoğlu Müziğinde Filistin

 Taner Yüncüoğlu kendi müziğini inşa etmiş bir isim. Bir söyleşisinde bazı kliplerini bile tek başına çektiğini söylemişti. Ezgi, marş kültürümüzün özgün ismi Taner Yüncüoğlu ‘‘Endülüs’ten Kudüs’e‘‘ isimli eserinde Kudüs’e şöyle değiniyor: ‘‘Denize sevdanın hasreti düşer dalgalar anlatır susar Endülüs/Gemileri yakıp gelen çağdan bekleyiş içinde kavrulur Kudüs/Dört bir yanda güle süngü saplanır maskesi yerlere düşer dünyanın/Çanlarında acılar asılı kalır çığlıklar üstünde gülen dünyanın/Özlemiyle kavrulup beklesin günler yepyeni bir çağdan derlenir düşler/Okyanusun gözlerinde Endülüs Kudüs’ten gelen sırla gülümser!’’

Ömer Karaoğlu Müziğinde Filistin

Ömer Karaoğlu, Türkiye’de ezgi, marş denilince akla gelen ilk isimlerdendir. Ezgi, marş kültürümüzün oluşumu için gerek eserleriyle gerek mücadelesiyle öncülük etmiş bir büyüğümüz. Deflerle başlayan müzikal serüveni, bugün  müslümanların dilinden düşmeyen nağmelerle devam ediyor. Ömer Karaoğlu, ‘‘Kudüs‘‘, ‘‘Hadi Ammar‘‘, ‘‘Şahit Ol Akdeniz‘‘ gibi eserlerde Filistin’e değinmiştir. Kudüs isimli eserinden birkaç sözü okuyalım: ‘‘Kudüs, Ey Kudüs,/Kor Ateşlerde yanan,/Kanayan yaram,/Ey Kudüs‘‘ Hadi Ammar isimli eserinde şu şekilde Kudüs’e değinir: ‘‘Hadi Ammar, hadi Ammar, durma/ Ebabiller sana kanat çırparlar/Kudüs göklerinde kara bulutlar/Bulutlar içinde ışık saçarlar/Filistin’de küçük, beyaz yumruklar/Anne feryatları gökleri sarsar.‘‘ Mavi Marmara direnişi sonrasında yapmış olduğu Şahit Ol Akdeniz isimli eserinden birkaç söze bakalım: ‘‘Meleklerin kanadında canımız uçtu/canım canımız uçtu/Adalet yolcularına yareler düştü/canım yareler düştü/Bütün alem gördü hâli, bu hâle şaştı/Şimdi bu göklerin kuşu Gazze’ye uçtu/Bil ki zulüm devlet olmaz/Hakk’la batıl bir tutulmaz/Akdeniz şahit olsun/Bu olanlar unutulmaz‘‘

Eşref Ziya Terzi Müziğinde Filistin

 Eşref Ziya Terzi ezgi, marş kültürümüzün önemli isimlerindendir. ‘‘Bir Güneş Doğuyor‘‘, ‘‘Karanlık‘‘, ‘‘Nazlı Çiçeğim‘‘ gibi eserlerinde Filistin’e değinmiştir. Bir Güneş Doğuyor isimli eserinden birkaç sözü okuyalım: ‘‘Mekke’de başladı bu diriliş muştusu/Bugün de devam eder/Allah erleri canlarını seve seve/Mevla’ya teslim eder/Bir güneş doğuyor, bir güneş Cezayir’de/Bir güneş doğuyor, bir güneş Filistin’de/Bir güneş doğuyor, bir güneş Türkiye’de/Bir güneş doğuyor, bir güneş ülkemde‘‘  Karanlık isimli eserinde de Filistin’i unutmamıştır: ‘‘Karanlık koyu, karanlık diz boyu/Bosna’nın ahı Filistin’in kanı/Karanlık koyu, karanlık diz boyu/Bosna’nın ahı Filistin’in kanı/Yetmez aydınlatmaya/Zindan karanlığı/Sürer, kavgam sürer/Uzatır güneş başını’’ Kudüs için söylediği Nazlı Çiçeğim eserinde şu şekilde tarif eser Kudüs’ü ‘’ Kudüs nazlı çiçeğim İncinmeyesin üzülmeyesin/Kudüs nazlı çiçeğim/İncinmeyesin üzülmeyesin/Bekle beni, bekle Kudüs bir sabah erken/Sana gelirim, sana gelirim gece yanarken/Bekle beni, bekle Kudüs bir sabah erken/Sana gelirim, sana gelirim gece yanarken’’

Aykut Kuşkaya Müziğinde Filistin

 Aykut Kuşkaya İslamcı müziğe yeni bir soluk kazandırmıştır. Direniş, özgürlük gibi temaların yanında Müslümanların aşk, sevda gibi duyguları da anlatabileceğini düşünmüştür. Bu temalarda kendi stiliyle birçok eser vermiştir. Eserlerinde Filistin’i unutmamıştır. Ölümsüz Karanfiller isimli eserinde şu şekilde seslenir Filistin’e: ‘’ Ey Çeçenistan, Bosna, Keşmir, ey Filistin biz seninle öyle bir kardeşiz ki/Kanlar içinde yere düşmeni izliyoruz acılar içinde kıvranmanı ölmeni görüyoruz/Seni kanlar içinde yere yıkanlar bizim de kollarımızı bağladılar/Ne ekmek taşıyabiliyoruz sana kucaklarımızda ne sevgi ne umut/Kardır kıştır Filistin bu bir kara tipidir tut ki bir kâbustur‘‘ Mescid-i Aksa isimli eserinde de müslümanlara söyle seslenmektedir: ‘‘Toptan Sarılalım Yüce Kur’ana/Çünkü Rahmet İnmez Ayrı Durana/Mü’minler İslam’a Karşı Durana/Biraz Öfkelenip Kafayı Taksa/Esir mi Olurdu Mescid-i Aksa‘‘

Abdulbaki Kömür Müziğinde Filistin

 Abdulbaki Kömür Filistinli Çocuk eserinde şu sözlerle seslenmektedir: ‘‘Kudüs toprağında bir çiçek/açar dolanır alemin gönlüne akar/Özgürlük ufkunda bir martı gibi süzülür Aksa’nın damına konar/Müjdeler taşıyor dudaklarında ümitle yaşıyor bakışlarında/Kıyamlar saklıyor avuçlarında/Filistinli çocuk tez büyü emi/Damarlarda kanlar bir yöne akar yollarımız beni sardıkça sarar/Milyonlarca yürek sizinle çarpar Mescid-i Aksa’nın yadına yalvar/Müjdeler taşıyor dudaklarında ümitle yaşıyor bakışlarında/Kıyamlar saklıyor avuçlarında Filistinli çocuk tez büyü emi’’

Hakan Aykut Müziğinde Filistin

 Hakan Aykut, dinlediğimiz birçok ezginin bestecisidir. Tasavvufi bir tını hakimdir müziğinde. Filistin için yaptığı ‘’Uzatma Kollarını’’ isimli eserden birkaç sözü okuyalım: ‘’Uzatma kollarını boşuna anam/Ben artık bu toprağın evladıyım/Kan, ölüm, işkence kokan/Bir zulmetin kurbanıyım’’

Grup Genç Müziğinde Filistin

Grup Genç Müslümanların son yirmi yılda yaşamış olduğu birçok sıkıntı için ses yükseltmiştir. Filistin için arapça ve türkçe eserlere imza atmıştır. Mescid-i Aksa, Gazze, Anadoludan Filistine, Kurtuluş bu yazıda değineceğim eserler. Mescid-i Aksa isimli eserden birkaç söz okuyarak devam edelim: ‘’Dayan kanlı mescid mescidi aksa/Bu zulüm işkence sürmez asla/Filizleniyor kutsal yüce dava/Kafirlerin yapmadığı kalmadı/Filistin Filistin resul yılmadı/Kafirlerin yapmadığı kalmadı/Filistin Filistin resul yılmadı‘‘ Gazze isimli eserinden birkaç söz okuyalım: ‘‘Gazze’de/günlerim geçiyor hüzünle/Bilirim ölerek yaşamak ne diye /Dostların soldu yüzü/Bakarak yüzüme/Ne eller gitti benden/Korkarak ellerden/Korkarak dillerden‘‘ Filistinli Şehid Mühendis Yahya Ayyaş’a, Anadoludan Filistine isimli eserde şöyle seslenmektedir: ‘‘inan ki düşünde bile hayat yok bize/gelir mi israiloğlu yola söz ile/damlıyor Zekeriyya’nın kanı elinde/zulüm olmasın da benim, ne olsun sözüm/kıydılar Yahya’lara dün de bugün de/şimdi kavganın türküsün çalıyor sazım‘‘ Kurtuluş isimli eser ile devam edelim: ‘‘Filistin’de Çeçenya’da/Afganistan ve Irak’ta/Filistin’de Çeçenya’da/Afganistan ve Irak’ta/Zulüm ve kan coğrafyamda/Ne zamandır dirliğimiz/Zulüm ve kan coğrafyamda/Ne zamandır dirliğimiz’’

Grup Yürüyüş Müziğinde Filistin

Özgürlük ve direniş temalı birçok esere imza atan Grup Yürüyüş, İslamcı müziğe gerek sözleriyle, gerek müziğiyle farklı bir soluk getirdi. Yine Biz isimli eserden birkaç söz okuyalım: ‘’ Düştüler yollara her biri bir yiğit Gazze/Güvertede umutlarım göğe uçurdular Gazze/Düştüler yollara her biri bir yiğit Gazze/Güvertede umutları göğe uçurdular Gazze/Yine biz Gazze yine biz, yine biz geleceğiz/Yollarına düşüp meydanlarına gülleri sereceğiz/Kurbanlar istesen de bizden, yine vereceğiz/Gazze biz çocuklarını özgürce seveceğiz’’ Yakın zamanda yapmış oldukları Mavi Marmara marşından birkaç sözü okuyalım: ‘’ Her inançlı bir nefer/Unutulmaz bir sefer/Şehit şehit her zafer/Yürü Mavi Marmara/Surda açtın bir gedik/Zalime durdun dimdik/Biz ki seni bekledik‘‘ Rotamız Yarınlara isimli eserle devam edelim: ‘‘Heybemiz yüklü bin umutla dilimizde bin dua elveda gidiyorum anam duvarları yıkmaya/Kuşatmaları kırmaya Hamza gibi meydanlara Sümeyye sabrıyla ana öfke savur zorbalara/Ördüler duvarları zalimler umutlara vurulsam da ben alnımdan ana rotamız yine yarınlara/Kanımız yürür Akdeniz’de dokuz pınardan Gazze’ye/Duramam ben gökten ateş yağsa da andımız var canım ana/baş eğmedik zorbalara top tüfek korkulara siper ettik göğsümüzü direndik biz korsanlara/Ördüler duvarları zalimler umutlara vurulsam da ben alnımdan ana rotamız yine yarınlara‘‘

Grup Kıyam Müziğinde Filistin

 Çocukluk arkadaşlarının bir araya gelerek kurduğu Grup Kıyam, dinlemekten en keyif aldığım gruplardan birisi. Çocuk Şarkıları albümüyle sadece büyüklere değinmeyen bu grup, rap tarzı müzikle de çağı yakalamayı bilmiştir. En son çıkan albümü İkra’da ‘‘Ey Esmer Acı‘‘ isimli eserle Filistin’e değinmiştir. Bu eserden birkaç sözü okuyalım: ‘‘Seni güzel günlere ayırdım Filistin/Annelerin o sevinçli bakışlarına/Seni şerefin çeyizine sakladım Filistin/Çocukların o özgür haykırışlarına/Haykırın insanlar, haykırın öfkemizi/Çağlayın vicdanlar, dökülün Akdeniz’e/Gürleyin yangınlar, harlanın zalime/Yürüyelim hep birlikte, Kudüs’e, Gazze’ye/Yürüyelim hep birlikte, Kudüs’e, Gazze’ye’’ Ümmete Mektup isimli eserde Filistin direnişinin öncüsü Şeyh Ahmet Yasin’e şöyle sesleniyor: ‘’Sensin şahitliği/Tebessümle taşıyan/Ve örnek olan çağa/Gönüllerde yaşayan/Sensin şahitliği/Tebessümle taşıyan/Ve örnek olan çağa/Gönüllerde yaşayan/Ardından bıraktığın/O direngen Filistin/Asla boyun eğmiyor

Grup Aksiyon Müziğinde Filistin

İslamcı müzikte eski isimlerden olan Hayrettin Akkuç öncülüğünde kurulan bu grup yakın zamanda ‘’Zamanı Geldi’’ albümüyle bizleri selamladı. Filistin direnişinin sembol ismi Hanzala için yaptığı esere bakalım: ‘’ Hey Hanzala,güneş tutsak,/Aksa yasak, hey Hanzala,/Hey Hanzala, bilendi taşlar,/Hazır kıta, bekler çocuklar./Yürü gidelim, yürü gidelim,/Tel örgülerden geçelim,/Kudüs’ün kapılarından,/Girelim Allah adıyla,/Selahaddin edasıyla.‘‘ Kudüs isimli eserle devam edelim: ‘‘İnançla umutla, düştük biz yollara,/Soluk olduk feda kuşağına./Çocukları kadınlarıyla,/Büyür Kudüs, Gazze ve Şeria,/Mücadelemizi işgaller altında,/Sürdürürüz İntifa’dalarla.‘‘ Direniş Çiçeği isimli eserden birkaç sözü okuyalım: ‘‘Bana direniş çiçeği topla,/Kurşun yağmurları altında./Bana direniş çiçeği topla,/Petrol yağmurları altında/ Direnişin vatanından,/Kudüs’ün sokaklarından,/Yedi tepenin bağrından,/Hama’nın çocuklarından.

Sonuç

 Bir davanın şarkısı varsa o davaya illa ki birileri sahip çıkacaktır. Filistin ve Kudüs, Müslümanların asla işgalcilere bırakmayacağı mukaddes topraklardır. Mukaddes topraklarımız için yazılan bunca eser, direnişin çiçek açmasına vesile olacaktır. Ezgi ve marşlarımızla da Kudüs’ün yanında olacağız. Bu yazıda bütün eserlere değinemedim. Unuttuğum eser varsa affola. Hatalar bizden, muvaffakiyet rabbimizdendir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.